OBAVEŠTENJE KUPCIMA O PRAVIMA I USLOVIMA KUPOVINE PROIZVODA I REKLAMACIJAMA

USLOVI GARANCIJE I REKLAMACIJE:

 1. Garancija aparata: 24 meseca i 12 meseci za proizvode sa sijalicama i grejačima
 2. Garancija prateće opreme: 6 meseci (ili maksimalan broj fleševa kod aparata za epilaciju)

  – Kupac ( poslovni potrošač) ima pravo da traži povraćaj novca u roku od 8 dana od kupovine, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Da biste ostvarili neko od prava prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana.

  – Kupac može tražiti povraćaj novca u roku od 30 dana od dana kupovine proizvoda, ukoliko uoči greške odn. nesaobraznost proizvoda. Potrebno je da obavesti proizvođača ( prodavca) pisanim putem kakvu vrstu neispravnosti na aparatu je uočio.
  Proizvođač odn. prodavac će u svom ovlašćenom servisu uraditi proveru ispravnosti tehničkih parametara i o tome obavestiti kupca u roku ne dužem od 8 dana. Ukoliko se utvrdi neispravnost (nesaobraznost), izvršiće povraćaj novca kupcu.

  – Kupac može tražiti zamenu aparata u roku od 6 meseci ukoliko dođe do kvara, prestanka
  rada aparata ili neke nepravilnosti u odnosu na prikazane tehničke karakteristike u okviru
  uputstva.
  Potrebno je da o tome obavesti proizvođača pisanim putem. Prodavac će u roku od naviše 8 dana odgovoriti kupcu na reklamaciju.
  Izveštaj proizvođača ( prodavca) sadrži svu neophodnu dokumentaciju sa proverom ispravnosti aparata, proverom tehničkih parametara. Dostavljena dokumentaija štiti kupca i proizvođača prilikom eventualnog veštačenja na sudu. Svako ovlašćeno stručno lice može proveriti tehničke parametre na osnovu kontrolnog lista proizvođača ( prodavca).

  – Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda sve vreme važenja garancije.

  – Svi VECOM prodavci i distributeri su dužni da ovo obaveštenje daju na potpis kupcu. U slučaju da nisu dostavili kupcu na potpis, oni snose odgovornost i posledice ako kupac želi da vrati proizvod.

  – Ovlašćenje se izdaje u 2 primerka, 1 primerak zadržava kupac, 2 prodavac

Skinite dokument u PDF-u