Servis

Osnovna postprodajna delatnost je:
• Kvalitetno održavanje aparata VECOM u garantnom i postgarantnom roku.

Za sve kupljene aparate, u garantnom I postgarantnom roku, nudimo vam:
• Stručnu ugradnju originalnih rezervnih delova jer se samo na taj način može osigurati kvalitet i dugovečnost aparata.

Originalni rezervni delovi VECOM

Što su to originalni rezervni delovi VECOM?

To su samo oni rezervni delovi koji su prošli postupak ulazne kontrole VECOM. Tamo se prema jednakim tehnološkim postupcima kao za sastavne delove, koji se u procesu proizvodnje ugrađuju u gotove proizvode odnosno aparate, proverava njihov kvalitet i prihvatljivost.

Zašto se odlučiti za kupovinu tih delova?
Jer osiguravaju kvalitet, funkcionalnost, pouzdanost, trajnost, sigurnost I ekološku prihvatljivost i prepoznatljivost.